Sprawdź rzeczywisty koszt budowy domu.

Stan surowy zamknięty, cena minimalna i
Obejmuje: ściany nośne, strop, schody, kominy, stolarkę zewnętrzną, konstrukcję i pokrycie dachu wraz z kosztami robocizny.

 PLN

Aktualizację cen wykonano:

Szacunkowy koszt instalacji (14.5%)  PLN
Stan wykończeniowy i
Obejmuje: wewnętrzną stolarkę drzwiową, ścianki działowe, ocieplenie stropu, tynki i okładziny ścian wewnętrznych, wylewki i posadzkę, roboty malarskie, ocieplenie ścian zewnętrznych, elewację oraz opaskę wokół domu.
 PLN
Koszt budowy systemem zleconym i
Koszt robót do stanu surowego zamkniętego oraz koszt robót wykończeniowych.
 PLN
Koszt budowy systemem gospodarczym i
W systemie gospodarczym koszt robocizny został pomniejszony o 80% w stosunku do kosztu robót budowlanych systemem zleconym.
 PLN